Vastused ERR-i küsitlusele

ERR.ee toimetus esitas kõigile kandidaatidele kuus küsimust, mis avavad kandidaadi tausta ning arvamust enda valimisringkonnas lahendamist ootavatest probleemidest. Minu vastused.

Iseloomustage ennast kandidaadina

Ma olen hariduselt agronoom, aga töötanud aastaid ka ajakirjanikuna ajalehtedes Sakala, Maaleht ja Nädaline. Praegu pean pensionipõlve Vanamõisa külas, Ärma talus. Kavatsen anda volikogus arutatavast regulaarselt ülevaateid http://heino.laiapea.eu lehel.

Nimetage kolm teie piirkonna probleemi ja kirjeldage, kuidas teie erakonna/valimisliidu programmile toetudes need lahendada saaks?

Kõikjal Eestis on maapiirkondade ja väikelinnade peamiseks probleemiks, millest tulenevad paljud teised, elanikkonna vähenemine ja vananemine. Mingit imerohtu selle vastu ei ole. Vaja on astuda erinevaid väikeseid samme, et parandada elu- ja ettevõtluskeskkonda. Kui inimesed leiavad oma kodukandist meeldivat ja tasuvat tööd ning neil on siin hea ja huvitav, rahulik elada, siis nad ei lähe ära.

Keda näete enda piirkonnas koalitsioonipartneritena?

Kuna toimub nelja omavalitsuse ühinemine, siis ei ole nüüd võimalik kuidagi ette näha, milline saab olema jõudude vahekord uues volikogus. Kõik sõltub lõpuks sellest, kellele valijad annavad tugevama mandaadi. Valimistel osaleb kuus nimekirja, koostööd saab teha kõigiga.

Kui suure osa teie piirkonna eelarvest toetub Euroopa Liidu arengufondi rahadele ja mis saab pärast nende lõppemist?

Kui mõeldud on toetusi Euroopa Liidu struktuurifondidest, siis need mängivad kahtlemata suurt rolli. Loodetavasti aitab omavalitsuste ühinemine neid võimalusi järgmise nelja aasta jooksul veel rohkem kasutada. Mis pärast seda saab, seda ei oska täna keegi täpselt öelda.

Mis on teie suurim nõrkus?

Kõrvakuulmine on jäänud nõrgaks, vaikset juttu enam hästi ei kuule.

Nimetage oma valimispiirkonna kõige olulisemad kultuurisündmused?

Kõige suurem kohalik kultuuriüritus on Tõrva Loits, aga järjest enam kogub tuntust ka Tõrva Dokfest (lähem info: http://dokfest.ee). Samas on kohalike elanike jaoks kindlasti väga olulised ja vajalikud ka Tõrva kirik-kammersaalis ja kultuurimajades toimuvad väiksemad üritused.